Quran, Hadees aur Sunnat (Part 1)

Bismillahir rahmanir raheem

Assalamualikum

Quran, Hadees aur Sunnat (Part 1)

Tamaam taarefein Allah hi ke liye hain, jis ne apne bande par Quran-E-Kareem naazil farmaya aur usme koi kaji nahi rakhi. Jo hamesha deen ko qayam rakhne wala ahi taki Allah Tala ke sakht azaab se Allah ka paighambar logo ko daraye aur jo log iman la kar achche amal karte hain, unhein unke nehtareen aur hameshgi wale badle ki khushkhabriya sunaaye……..

Quran Majeed agarche wazeh aur khuli hui kitaab hai lekin isme Islam ki Taleemaat ki puri tafseel aur tamam juziyyat ka ihata nahi ho sakta tha. Bahut se ehkamaat ki wazaahat, tashreeh aur kulliyyat se juziyyat ki tasreeh Janab Rasullullah (S.A.W.) ne apne qaul aur amal se farmayi. Aap (S.A.W.) ka kaam mahez kalaam-E-Ilaahi logo tak pahunchana nahi tha balki uski tashreeh bhi aap ke mansab shamil thi. Allah Tala ne iski wazahat is tarah farmayi hai :
Aur humne aap ki taraf zikr (Quran Majeed) utara taki aap logo ke saamne use khol kar bayan karein taki woh usmein ghaur ‘o’ fikr karein. (sure Nahl aayat no. 44, para no. 14)
Allah Subhanahu Tala ka irshad-E-Azeem hai :
Wama Aatakumur Rasoolu Fakhuzoohu, Wama nahakum anhu Fantahu.Tarjuma: Aur jo kuch Rasool (S.A.W.) tumhein dein woh le lo, aur jis cheez se tumhein rok dein usse ruk jaao. (sure hashr, aayat no.7 para no. 28)
Abu Daud ki hadees hai : Rasoolullah (S.A.W.) ne farmaya; Mujhko yeh Quran diya gaya hai aur usi ke manind ek aur cheez bhi iske saath di gayi hai. (Abu Daud, Kitabul Sunnat, Hadees no. 4604)
Us ek cheez se murad “Sunnat”hai. Yeh yaad rahe ki Hadeesein bhi Allah Tala ki wahi hain. Jis tarah Quran Paak Wahi ke zariye utra, isi tarah Hadees-E-Rasool bhi wahy-E-Ilaahi hain, Is ke baare mein Allah Tala ka irshad hai :
Wama yantiqu anil Hawa, In huwa illa wahyoon yooha. Tarjuma: Aur woh Nabi (S.A.W.) apni marzi se koi baat nahi kehte, Unki baat to sirf wahi hoti hai jo utaari jati hai. (sure Najm, aayat no. 3,4 para no. 27)
Quran kareem ka mazmoon bhi rabbani hai aur alfaaz bhi Rabbani hain. Hazrat Jibraeel (A.S.) Alfaz-E-QuraaniHuzoor Nabi (S.A.W.) par nazil karte hain. Jabki hadees-E-Nabawi ka mazmoon to rabbani hai magar alfaaz rabbani nahi hain. Allah Tala Hazrat Jibraeel (A.S.) ka vaasta liye baghair, is mazmoon ko khud Rasoolullah (s.A.W.) ke dil par ilqa farmate hain aur aap (S.A.W.) isko munasib alfaz me suna dete hain.
Kuch log sirf Quran hi ko sab kuch maante hain aur daawa karte hain ki Deen-E-Islaam jo mukammal ho chuka hai uski sari tafseelat Quran Majeed mein mil jaati hain. Un logo se yeh chand sawalaat pooche jaye :
*Quran mein jin jaanwaro ko haraam aur halaal qaraar diya gaya hai, unke alawa baqi jaanwar halaal hain ya haraam ?
*Namaaz ke mutalliq Quran mein jo chand cheeze mazkoor hain, unke alawa namaaz ke baqiya husool ki tarkeeb kiya hai ?
*Zakaat kum se kum kitne maal par farz hai ? Kitne feesad farz hai ? Kab kab farz hai ?
*Chor ke dono haath kaate jaaye ya ek ?
*Jume ki namaaz ke liye kab aur kin alfaaz mein pukara jaye ? Aur woh namaz kaise padhi jaye ?

Yaqeenan Quran mein yeh tafseelat nahi hain.

https://i1.wp.com/img257.imageshack.us/img257/3663/z4ae92ecf973ac.gif

https://i1.wp.com/www.alquranic.com/group/images/dua.gif
https://i2.wp.com/www.alquranic.com/group/images/surah2_ayah201.gif

Our Lord!
grant us good in this world
and good in the hereafter,
and save us from the chastisement of the fire

https://i1.wp.com/www.alquranic.com/group/images/surah2ayah201.gif


https://i2.wp.com/www.qss.org/images/salah/241.gif
(Aameen)

https://i1.wp.com/img257.imageshack.us/img257/3663/z4ae92ecf973ac.gif

“Aao Lout chalain apne “RAB” ki taraf….!!”
“SAJDAY MAI GIR KE MANAA LO APNE “RABB” KO…”

b70viv.jpgNamaz Parha Karo Is Sey Pehlye K Ap ki Namaz Parhi Jiyeb70viv.jpg
https://i1.wp.com/img257.imageshack.us/img257/3663/z4ae92ecf973ac.gif


aa.gif

Darood Sharif

https://i1.wp.com/img257.imageshack.us/img257/3663/z4ae92ecf973ac.gif

Aap Sabki Duaoun Ka Talib

Ikram Cheema

https://i1.wp.com/img257.imageshack.us/img257/3663/z4ae92ecf973ac.gif

Cell #00965-65188442
Cell only 4 sms# +92-345-7308181
“In This Life Nothing Happens Until You Make It It.”

https://i1.wp.com/img257.imageshack.us/img257/3663/z4ae92ecf973ac.gif

Please Click to Join My Group

https://i1.wp.com/img257.imageshack.us/img257/3663/z4ae92ecf973ac.gif

please check Our Blog For Daily Ahadees And Islamic Information
https://lifeforislam.wordpress.com/

https://i1.wp.com/img257.imageshack.us/img257/3663/z4ae92ecf973ac.gif

1870949wkernkjk9p.gif

By lifeforislam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s